Zveme Vás

DOPORUČENÁ LITERATURA ZSV nejen pro maturanty

 

OKRUHY PRO PŘÍPRAVU NA MATURITNÍ TESTY:

Psychologie Sociologie Politologie Právo Ekonomie Filosofie

FORMA A OBSAH MATURITNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD:

 

FORMA A OBSAH MATURITNÍ PRÁCE Z:

Psychologie

MATURITNÍ Práci odevzdá student/ka v tištěné (svázané) i elektronické podobě!