MATURITNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD

Termíny maturitních testů ze ZSV

 

V tomto školním roce budeme psát tři písemné práce. První se bude týkat psychologie a sociologie a bude se psát v prosinci (19. 12.) 
Druhá bude zahrnovat témata z politologie a práva,  termín je pondělí 23. ledna 2017.
Poslední písemná práce (ekonomie a filosofie) se rozhodujeme mezi termíny 6. a 20. března 2016.
 
U všech písemných testů je možné cca měsíc dopředu získat pár otázek, abyste získali představu o formulacích v testu.
 
Požadavky jednotlivých oborů již byly aktualizovány a plně odpovídají tomu, co je třeba nastudovat k maturitě ve školním roce 2016/17.