FILOSOFIE

 

Doporučená literatura ke studiu:

 

o Bendová, M. a kol.: Filosofie v podzemí - filosofie v zázemí. Nomáda. Praha, 2013

o Störig, Hans Joachim: Malé dějiny filosofie. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000

o Adamová, L., Dudák, L., Ventura, V.: Základy filosofie, etiky. Základy společenských věd. Fortuna, Praha 2001

o Hejduk, J.: Občanský a společenskovědní základ,  Filosofie. Kralice na Hané, Computer Media, 2010

 

Doplňující a rozšiřující literatura ke studiu:

 

o Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie. Portál 2010

o Blecha, I.: Filosofie. Olomouc 2002

o Buckingham, W., autor.kol.: Filozofie. Euromedia Group

o Burns, K.: Východní filozofie. Brána 2013

o De Crescenzo, Luciano: Příběhy řecké filozofie. Sokrates a ti druzí. Dokořán, Praha 2004 

o Durant, Will: Příběh filozofie. Pragma, Praha 

o Dvořák, J.: Odmaturuj ze společenských věd. Didaktis, 2008 (aktualizováno podle požadavků nové maturity)

o Fürst, M.: Filozofie. Fortuna, Praha 1994

o Gaarder, Jostein: Sofiin svět. Albatros, Praha 2002

o Kohák, E.: Hledání čes. Filozofie. Filozofia Praha 2012

o Neff, V.: Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias. Mladá fronta, Praha 1993

o Olšovský, J.: Slovník fil. pojmů současnosti. Grada publisching, a.s. Čes. Těšín 2011

o Rádl, E.: Dějiny filosofie: Starověk a středověk. Votobia, Praha 1998

o Rádl, E.: Dějiny filosofie: Novověk. Votobia, Praha 1999

o Raeper, W., Smithová, L.: Úvod do světa idejí. Vyšehrad, Praha 1994

o Tretera, I.: Nástin dějin evropského myšlení. COWI, Praha 2006 

o Weischedel, W.: Zadní schodiště filosofie. Votobia, Olomouc 1995