PRÁVO

 

Doporučená literatura ke studiu:

 

o Hradil, P.: Právo pro gymnázia, obchodní akademie a střední odborné školy (nový OZ). Fortuna, 2013

o Ryska, R., Puškinová, M.: Právo pro střední školy. EDUKO, 2013

o Zlámal, J. a kol.: Občanský a společenskovědní základ – Právo. COMPUTER MEDIA, 2011

 

Doplňující a rozšiřující literatura ke studiu:

 

o Bartoníčková K. a kol.: Občanský a společenskovědní základ: přehled středoškolského učiva. Computer press, 2008

o Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A.: Teorie práva. Aspi, 2004

o Dvořák, J.: Odmaturuj ze společenských věd. Didaktis, 2008 (aktualizováno podle požadavků nové maturity)

o Eichler, B. a kol.: Základy společenských věd II - Státoprávní teorie, ekonomie a ekonomika, logika. SPN, 2007

o Franěk, V.: Vybrané problémy ze základů teorie práva. Trivis, 2010

o Knapp, V.: Teorie práva. C.H.Beck, 1995

o Ryska, R.: Právo pro střední školy. Fortuna, 2008

o Ryska, R.: Slovník základních pojmů z práva. Fortuna, 2007

o Tomancová, J. a kol.: Základy práva (nejen) pro školy. Albert, 2010