EKONOMIE

 

Doporučená literatura ke studiu:

 

o Bučková, V. a kol.: Ekonomika pro střední školy – Úvod. Didaktis, 2013

o Klinský, P. et. al.: Ekonomika pro gymnázia. EDUKO, 2011

o Zlámal, J., Haluza, J.: Občanský a společenskovědní základ – Ekonomie. COMPUTER MEDIA, 2011

 

Doplňující a rozšiřující literatura ke studiu:

 

o Biňovec, K.: Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky. Fortuna, 2012

o Dvořák, J.: Odmaturuj ze společenských věd. Didaktik, 2008 (aktualizováno podle požadavků nové maturity)

o Eichler, J., et al. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky. Fortuna, 2005

o Fialová, H.: Malý ekonomický výkladový slovník. A plus, 2007

o Had, M., Stach, S., Urban, L.: Česká republika v Evropské unii: členství, výzvy, přínosy. Linde, 2006

o Holman, R., Pospíchalová, D.: Úvod do ekonomie pro střední školy. C.H.Beck, 2001

o Keller, J.: Politika s ručením omezeným (Proměny moci na prahu 21. století). ELK, 2001

o Klinský, P. et. al.: Ekonomika – Ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. EDUKO, 2012

o Pešková, J. et al.: Základy společenských věd. EUROLEX BOHEMIA, 2004

o Sojka, M., Konečný, B.: Malá encyklopedie moderní ekonomie. Libri, 2006

o Sojka, M., Pudlák, J.: Ekonomie pro střední školy. Fortuna, 2009

o Šil, P., Karolová, J.: Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě: Sociologie a ekonomie pro střední školy. Nakladatelství Olomouc, 2007

o Švarcová, J.: Ekonomie – stručný přehled (teorie a praxe aktuálně v souvislostech). CEED, 2011

o Vlček, J.: Ekonomie a ekonomika. ASPI, 2009