PSYCHOLOGIE

 

Doporučená literatura ke studiu:

 

o Doležalová, Ladislava, Vlková, Marie: Občanský a společenskovědní základ – Psychologie. COMPUTER MEDIA, 2010

o Helus, Zdeněk: Psychologie. Fortuna.  Praha 1999.

o Gillernová, Ilona, Malotínová, Miriam: Psychologie. SPN. Praha 1992

 

 

Doplňující a rozšiřující literatura ke studiu:

 

o Hill, Grahame: Moderní psychologie. Portál. Praha 2004.

o Atkinson, Rita L. a kol.: Psychologie. Portál. Praha 2003.

o Nakonečný, Milan: Psychologie osobnosti. Academia. Praha 1995.

o Goleman, Daniel: Emoční inteligence. Metafora. 2011.

o Gillernová, Ilona a kol.: Slovník základních pojmů z psychologie. Fortuna. Praha 2010.

o Appignanesi, Richard, Zarate, Oscar: Seznamte se… Freud. Portál. Praha 2004.

o Matějček, Zdeněk – cokoliv 

 

o Dvořák, J.: Odmaturuj ze společenských věd. Didaktis, 2008 (aktualizováno podle požadavků nové maturity)

o Brummer, A. a kol.: Odmaturuj ze společenských věd. Testy. Didaktis. Praha, 2012